Ik ben dekoper

 

Wil ik alle kosten en risico’s dragen van zodra de goederen beschikbaar zijn in de magazijnen van de leverancier?

ja
neen

Ben ik in staat om de goederen bij de leverancier te laden?

ja
neen

Kan ik de nodige uitvoervergunningen krijgen en de transit- en uitklaringsformaliteiten (laten) vervullen?

ja
neen

Ben ik bereid om het hoofdvervoer (evt. groepage) te organiseren, de vracht te betalen en het risico van de goederen te dragen tot op de overeengekomen plaats van bestemming?

ja
neen

Worden de goederen via trein/vliegtuig/weg/container vervoerd?

ja
neen

Aanvaard ik de risico’s zodra de goederen aan de vervoerder/vertrekterminal zijn overdragen (= boek ik die terminal?)

ja
neen

Aanvaard ik een ander vervoersdocument dan een overdraagbare B/L?

ja
neen

Aanvaard ik de risico’s van zodra de kapitein de goederen langszij het zeeschip heeft ontvangen?

ja
neen

Aanvaard ik de risico’s van zodra de kapitein de goederen ‘aan boord’ heeft ontvangen ?

ja
neen

Wil ik de risico’s van de goederen tijdens het transport dragen maar de verkoper het vervoer laten organiseren en betalen?

ja
neen

Worden de goederen via trein/vliegtuig/weg/container vervoerd?

ja
neen

Aanvaard ik de risico’s van zodra de goederen aan de vervoerder/vertrekterminal zijn overgedragen?

ja
neen

Aanvaard ik een ander vervoersdocument dan een overdraagbaar B/L?

ja
neen

Aanvaard ik de risico’s van zodra de kapitein de goederen ‘aan boord’ heeft ontvangen?

ja
neen

Is de plaats van bestemming een terminal waar ik de goederen ga afhalen?

ja
neen

Ben ik bereid om de inklaring in het land van bestemming verzorgen?

ja
neen
Resultaat

DDP

... plaats van bestemming

Delivered Duty Paid - Geleverd, rechten betaald

Levering en risico
Kosten

De koper moet:

 • De goederen ingeklaard in ontvangst nemen op de overeengekomen plaats van bestemming.
 • De goederen lossen van het aankomend voertuig.

De verkoper moet:

 • De goederen leveren op de overeengekomen plaats van bestemming op het aankomende voertuig, klaar om te worden gelost.
 • Alle kosten en risico’s van de goederen dragen tot zij op deze plaats ter beschikking worden gesteld.
 • De invoerformaliteiten vervullen en invoerrechten (inclusief btw) betalen.

DAP

plaats van bestemming

Delivered at Place - Geleverd ter bestemming

Levering en risico
Kosten

De koper moet:

 • De goederen in ontvangst nemen (lossen) op de overeengekomen plaats van bestemming.
 • De goederen inklaren en de invoerrechten betalen.

De verkoper moet:

 • De goederen op het aankomende voertuig, klaar om te worden gelost, niet-ingeklaard leveren op de overeengekomen plaats van bestemming.
 • Alle kosten en risico’s van de goederen dragen tot levering.
 • De uitvoer- en doorvoerformaliteiten (incl. eventuele veiligheidsmachtigingen) vervullen tot bestemming.

DPU

terminal van bestemming

Delivered at Place Unloaded - Geleverd ter bestemming en gelost

Levering en risico
Kosten

De koper moet:

 • De goederen in ontvangst nemen wanneer zij klaar staan in de overeengekomen terminal.
 • Inklaring van de goederen en betalen van de invoerrechten.
 • De goederen vervoeren van de terminal naar de uiteindelijke plaats van bestemming.

De verkoper moet:

 • De goederen leveren door ze aan de koper ter beschikking te stellen in een terminal in de haven of op de plaats van bestemming, gelost van het aankomende vervoermiddel.
 • Alle kosten en risico’s dragen van de goederen tot zij gelost in de bestemmingsterminal ter beschikking staan van de koper.
 • Uitvoer- en transitformaliteiten (incl. eventuele veiligheidsmachtigingen) vervullen tot de terminal van bestemming.

CFR

... haven van bestemming

Cost and Freight - Kostprijs en vracht

Levering en risico
Kosten

De koper staat in voor

 • alle kosten (met uitzondering van de vracht) en risico’s van de goederen vanaf het ogenblik dat zij aan boord zijn geplaatst (! havengebruiken);
 • douane- en veiligheidsformaliteiten bij transit en invoer;
 • receptie en lossing van de goederen in de overeengekomen haven van bestemming (tenzij inbegrepen in de vracht)

De verkoper staat in voor

 • levering van de goederen met een factuur, transportverpakking en uitvoervergunning;
 • de uitvoerformaliteiten;
 • de kosten en risico’s van de goederen tot zij in de overeengekomen vertrekhaven aan boord van het door de koper (of voor zijn rekening en risico) aangeduide schip worden geplaatst (! havengebruiken).
 • Het transport en neemt de vrachtkosten tot de overeengekomen haven van bestemming op in zijn verkoopprijs

CIF

... haven van bestemming

Cost, Insurance Freight - Kostprijs, verzekering en vracht

Levering en risico
Kosten
Verzekering

De koper staat in voor

 • alle kosten (met uitzondering van de vracht en verzekering) en risico’s van de goederen vanaf het ogenblik dat zij aan boord zijn geplaatst (! havengebruiken);
 • douane- en veiligheidsformaliteiten bij transit en invoer;
 • receptie en lossing van de goederen in de overeengekomen haven van bestemming (tenzij inbegrepen in de vracht)

De verkoper staat in voor

 • levering van de goederen met een factuur, transportverpakking en uitvoervergunning;
 • de uitvoerformaliteiten;
 • de kosten en risico’s van de goederen tot zij in de overeengekomen vertrekhaven aan boord van het door de koper (of voor zijn rekening en risico) aangeduide schip worden geplaatst (! Havengebruiken).
 • het transport en de transportverzekering (minimal cover) en neemt de vrachtkosten en verzekeringspremie tot de overeengekomen haven van bestemming op in zijn verkoopprijs

CPT

... plaats van bestemming

Carriage Paid To - Vracht betaald tot

Levering en risico
Kosten

De koper moet:

 • De goederen in ontvangst nemen op de overeengekomen plaats van bestemming.
 • Het risico en alle kosten die geen vracht (kosten) onder de vervoersovereenkomst zijn, dragen vanaf het ogenblik dat de goederen bij vertrek aan de vervoerder werden overgedragen.
 • De transit- en invoerformaliteiten (incl. veiligheidsmaatregelen) vervullen.
 • De lossingskosten dragen, tenzij deze in de vrachtprijs zijn inbegrepen.

De verkoper moet:

 • De transportovereenkomst afsluiten en de vracht betalen tot op de overeengekomen plaats van bestemming.
 • De uitvoerformaliteiten vervullen.
 • De goederen overdragen aan de vervoerder.
 • De lossingskosten dragen, voor zover deze deel uitmaken van de vrachtprijs onder de vervoersovereenkomst.

CIP

...plaats van bestemming

Carriage and Insurance Paid To - Vracht en verzekering betaald tot

Levering en risico
Kosten
Verzekering

De koper moet:

 • De goederen in ontvangst nemen op de overeengekomen plaats van bestemming.
 • Het risico en alle kosten die geen vracht of verzekering zijn dragen vanaf het ogenblik dat de goederen aan de vervoerder werden overgedragen.
 • De transit- en invoerformaliteiten (incl. veiligheidsmaatregelen) vervullen.
 • De lossingskosten dragen, tenzij deze in de vrachtprijs zijn inbegrepen.

De verkoper moet:

 • De transportovereenkomst afsluiten en de vracht betalen tot bestemming.
 • De uitvoerformaliteiten vervullen.
 • De goederen overdragen aan de vervoerder.
 • De lossingskosten dragen als deze deel uitmaken van de vrachtprijs.
 • Ten voordele van de koper een verzekering (minimal cover) afsluiten die de risico's van de koper dekt en de koper een bewijs van verzekering bezorgen.

FOB

... haven van vertrek

Free On Board - vrachtvrij aan boord

Levering en risico
Boeking vracht (freight collect)
Kosten

De koper staat in voor

 • organisatie van het transport uit de overeengekomen vertrekhaven;
 • alle kosten en risico’s van de goederen vanaf het ogenblik dat zij aan boord zijn geplaatst (! havengebruiken);
 • douane- en veiligheidsformaliteiten bij transit en invoer;

De verkoper staat in voor

 • levering van de goederen met een factuur, transportverpakking en uitvoervergunning;
 • de uitvoerformaliteiten;
 • de kosten en risico’s van de goederen tot zij in de overeengekomen vertrekhaven aan boord van het door de koper (of voor zijn rekening en risico) aangeduide schip worden geplaatst (! havengebruiken).

FAS

... haven van vertrek

Free Alongside Ship - vrachtvrij langszij schip

Levering en risico
Boeking vracht (freight collect)
Kosten

De koper moet:

 • Een vervoerder aanstellen en een transportovereenkomst afsluiten (de koper is afzender en verlader);
 • Voor eigen rekening en risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen vanaf het ogenblik dat zij langszij het schip in de overeengekomen haven werden aangeboden (behalve de uitvoerformaliteiten);

De verkoper moet:

 • De goederen (niet gelost van het aankomend voertuig) ter beschikking stellen langszij het door de koper (of voor diens rekening en risico) aangeduide schip in de overeengekomen haven van vertrek;
 • De goederen verpakken (tenzij dit niet gebruikelijk is);
 • Waar van toepassing de uitvoerformaliteiten vervullen;
 • Eventueel hoofdvervoer organiseren voor rekening en risico van de koper (de verkoper wordt dan afzender).

FCA

... plaats van vertrek

Free Carrier - Vrachtvrij tot vervoerder

Levering en risico
Boeking vracht freight (collect)
Kosten

De koper moet:

 • Een vervoerder aanstellen en een transportovereenkomst afsluiten;
 • Op eigen kosten en risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen vanaf het ogenblik dat zij aan de aangeduide transporteur werden overgedragen (met uitzondering van de uitvoerformaliteiten);

De verkoper moet:

 • De goederen overdragen aan de vervoerder, aangesteld door de koper;
 • Waar van toepassing de uitvoerformaliteiten vervullen;
 • Eventueel hoofdvervoer organiseren voor rekening en risico van de koper.

EXW

... plaats van vertrek

Ex works - Af Fabriek

Levering en risico
Kosten

De koper moet:

 • De goederen in de magazijnen van de verkoper (laten) ophalen.
 • Op eigen kosten en risico alle schikkingen treffen om de goederen naar hun bestemming te brengen (laden, vervoer, uitvoerformaliteiten en -vergunningen ...).

De verkoper moet:

 • de goederen in zijn eigen magazijn verpakt (tenzij voor goederen waarvoor dit niet gebruikelijk is) ter beschikking stellen aan de koper.
 • Een exportfactuur en de gebruikelijke transportverpakking voorzien.
???